Phái sinh
Tài sản
Tổng tài sản0
Số dư khả dụng0
Phí & thuế
Phí giao dịch0
Phí quản lý qua đêm0
Lãi/lỗ tổng0
Lãi/lỗ đã chốt0
Tỷ lệ an toàn %
Ký quỹ0
Tỉ lệ ký quỹ %
Số tiền cần bổ sung0
05:48:07
Thứ Bảy, 13/07/2024
GD trong ngày
Lịch sử giao dịch

Sổ lệnh chi tiết phái sinh

Tất cả
Tất cả
 
0
Không có dữ liệu
0